START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Psallus albicinctus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Rodzaj bardzo liczny, szeroko rozprzestrzeniony w całej Holarktyce, skupiający drobne i bardzo zmiennie ubarwione owady. Jeden z najtrudniejszych do oznaczania rodzajów w całej rodzinie tasznikowatych. W wielu przypadkach rozpoznawane są właściwie tylko samce i to po cechach męskiego aparatu kopulacyjnego. W Palearktyce występuje około stu trzydziestu gatunków i podgatunków chociaż przynależność systematyczna niektórych z nich jest wciąż niepewna.


Psallus albicinctus:
Obrączka apikalna nieobecna. Kształt ciała zarówno samców, jak i samic zaokrąglony, owłosienie składa się z jaśniejszych szczecin leżących i ciemniejszych wyprostowanych. Głowa i przedplecze pokryte brązowymi plamkami, na pozostałej części ciała plamki nieco jaśniejsze. I człon czułków żółtawy, brązowy u nasady i pomarańczowy przy wierzchołku, z dwoma mocnymi szczecinami wyrastającymi z dobrze widocznych, czarnych punktów. Pozostałe człony czułków zółtawe, ostatni człon nieco ciemniejszy. Przez głowę, przedplecze i tarczkę przebiega środkiem jasna linia. Zarówno tarczka, jak i przedplecze pomarańczowe, z nieco jaśniejszymi, żółtawymi kątami. Klinik, u nasady z żółtawym, wąskim pasem w kształcie półksiężyca, jest pomarańczowo-czerwony, czasem żółty także przy wierzchołku. Membrana brązowa, użyłkowanie żółte. Odnóża, zarówno golenie, jak i uda, żółte, kolce goleni brązowe.
Pokarmowo P. albicinctus związany jest przedstawicielami rodzajów Quercus sp. i Salix sp., dorosłe pojawiają się od czerwca do lipca.Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.