START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Strongylocoris leucocephalus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Gatunki wykazywane z Polski są na ogół łatwo rozróżnialne po cechach morfologicznych, jedynie w przypadku S. steganoides i S. leucocephalus w oznaczaniu pomocne mogą być kształt i wielkość paramer (rys. 32-39).


Strongylocoris leucocephalus:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); czułki krótsze niż ciało, przynajmniej częściowo jasne; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; przedplecze i półpokrywy czarne; odnóża przynajmniej częściowo jasne; tylne odnóżna nie skoczne; II człon tylnej stopy tak długi jak pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; paramery jak na rys. 36-37; długość ciała 3,8-4,7 mm;


Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery w rodzaju Strongylocoris:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.