START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Teratocoris paludum

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Teratocoris paludum:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa szersza niż jej długość; ciemię 2 razy szersze niż oko; I człon czułków znacznie grubszy przy podstawie niż na górze (rys. 75, za Wagner i Weber 1964); I człon czułków dość długi, 1,3 razy dłuższy (1,2 razy u samic) niż szerokość przedplecza (rys. 75 a, za Wagner i Weber 1964); boczne krawędzie przedplecza proste (rys. 75, a-c, za Wagner i Weber 1964); membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; membrana biaława, użyłkowanie zielone; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy lekko odsunięte od obrączki apikalnej; długość: samiec 4,4-4,8 mm; samica 5,2-5,9 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Teratocoris:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.