START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Teratocoris saundersi

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Teratocoris saundersi:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa szersza niż jej długość; ciemię 2 razy (u samic 2,1 razy) szersze niż oko (rys. 75 c, za Wagner i Weber 1964); I człon czułków znacznie grubszy przy podstawie niż na górze (rys. 75, za Wagner i Weber 1964); I człon czułków tak długi lub nieznacznie dłuższy niż szerokość przedplecza (rys. 75 b-d, za Wagner i Weber 1964); II człon czułków 1,5 razy dłuższy niż głowa i przedplecze razem wzięte oraz 2,1 razy dłuższy (u samic 1,8 razy) niż szerokość przedplecza; głowa i przedplecze równomiernie zielonkawe; boczne krawędzie przedplecza proste (rys. 75, a-c, za Wagner i Weber 1964); membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy lekko odsunięte od obrączki apikalnej; samiec 4,2-4,5 mm; samica 5,3-6,4 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Teratocoris:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.