START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Trigonotylus caelestialium

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Przy oznaczaniu gatunków tego rodzaju pomocna jest budowa narządów genitalnych samców.

Trigonotylus caelestialium:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; czoło, patrząc z góry, zaokrąglone na wierzchołku, nie wystaje poza policzki (rys. 83 b, za Wagner i Weber 1964); człony II, III i IV czułków bezwłose; człon II znacznie krótszy niż III i IV razem wzięte; III człon czułków od 0,94 do 0,95 razy krótszy niż człon II; tylne kąty przedplecza bardziej zaokrąglone; tarczka niepunktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne golenie z grubymi szczecinami, wewnętrzna powierzcznia tylnych goleni z włoskami krótszymi niż ich średnica; tylne uda wyraźnie pogrubione przy nasadzie; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy przylegające do obrączki apikalnej; strona brzuszna bez podłużnych, czerwonych pasów; samiec 4,8-5,3 mm; samica 5,3-6,3 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Trigonotylus:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.