START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Tuponia prasina

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Tuponia prasina:
Głowa bardzo krótka; czułki jasnożółte; ciało jednolicie żółtawozielone; odnóża jednolicie jasnożółtozielone, golenie z długimi (dłuższymi niż ich średnica) kolcami osadzonymi w parach; obrączka apikalna nieobecna; parempodia szczeciniaste, pulvilli nieobecne; wyłącznie na roślinach z rodzaju Myricaria i Tamarix; długość ciała samców i samic 2,3-2,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.