START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Arma custos


Arma custos:
Długość ciała 10,0-13,0 mm. Strona grzbietowa brązowa, szarobrązowa lub czerwonobrązowa, z dużą liczbą drobnych ciemnych punktów; strona brzuszna jaśniejsza, także gęsto punktowana, ale punkty na odwłoku często prawie bezbarwne. Nadustek wolny, wyraźnie krótszy od policzków; czułki tej barwy co reszta głowy lub nieco jaśniejsze, trzeci i czwarty człon w szczytowej części przynajmniej fragmentarycznie czarny lub ciemnobrązowy; drugi człon czułków znacznie dłuższy od trzeciego. Przednia krawędź przedplecza z głębokim wcięciem; boczne rogi odstające i wyraźnie podniesione do góry. Nasada tarczki z małymi wgłębieniami w przedniobocznych kątach, a jej środkowa część wyniesiona w kształcie litery Y. Przykrywka (corium) wyraźnie dłuższa od tarczki; błonka półpokryw brązowa lub ruda, półprzeźroczysta. Listewka brzeżna odwłoka jasna, z czarnymi punktami oraz plamami w przednich i tylnych kątach segmentów. Odnóża tej barwy, co reszta ciała, lub nieco jaśniejsze, z licznymi ciemnymi punktami. Gatunek eurosyberyjski, ale w północnych regionach Europy nie występuje na Wyspach Brytyjskich i w Skandynawii. Gatunek drapieżny, żyjący na drzewach liściastych (głównie na Alnus glutinosa), gdzie poluje na larwy i dorosłe osobniki Agelastica alni chrząszcze z rodziny Chrysomelidae. Nie gardzi również larwami innych gatunków chrząszczy z rodziny Chrysomelidae, gąsienicami Lepidoptera, a nawet nimfami pluskwiaków (Heteroptera) żyjących na Alnus glutinosa, np. Elasmucha grisea. Oprócz olchy czarnej, spotykany czasami także na brzozach Betula, leszczynie Corylus avellana, wierzbach Salix i topolach Populus, a sporadycznie na dębach Quercus i głogu Crataegus. Zimują owady dorosłe w miejscach typowych dla pluskwiaków (pod liśćmi, w ściółce, w szczelinach kory, itp.), i zazwyczaj pod koniec kwietnia pojawiają się na drzewach. Nowe pokolenie pojawia się w sierpniu, a dorosłe osobniki można spotkać od końca sierpnia lub początku września, czasami nawet do późnej jesieni.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.