START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pyrrhocoridae   >>   Pyrrhocoris apterus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
Pyrrhocoris apterus:
Przedplecze trapezoidalne o bocznych krawędziach blaszkowatych; tarczka niewielka, trójkątna; korium półpokryw dwubarwne, czerwone z czarnymi plamami w nasadowej i apikalnej części, oraz z dużą, okrągłą plamą w części środkowej; wewnętrzna powierzchnia przednich ud z 3-4 ząbkami; golenie z krótkimi kolcami; brak przyoczek; nadustek dłuższy od policzków; odwłok czarny, brzeżna listewka odwłoka czerwona; błonka z licznymi, nieregularnie połączonymi żyłkami, tworzącymi u nasady kilka (2-5) zamkniętych komórek; długość ciała 9-12 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.