START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Chartoscirta cocksii

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.

Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.

Chartoscirta cocksii:
Przyoczka silnie zbliżone; duża głowa ma szerokość u samców ponad 66%, u samic ponad 60% szerokości ciała; oba końcowe człony czułków nabrzmiałe, wrzecionowate, czarne, drugi człon cały jasny; przedplecze gładkie, bardzo lśniące, z długimi, nastroszonymi włosami, jego boki wklęsłe; kołnierz stosunkowo długi, oddzielony od przedplecza szeroką bruzdą; bruzda odgraniczająca przednią część przedplecza głęboka, stąd część ta wydaje się szczególnie nabrzmiała; błonka półpokryw z czterema komórkami; półpokrywy z długimi, nastroszonymi, czarnymi, szczeciniastymi włosami; jasny, żółtawy, zewnętrzny pas exocorium zlewa się od nasady półpokryw z jasną trójkątną plamą wewnętrzną; deseń półpokryw jak na rys. 29, 30 (za Wróblewski 1968); cztery pary trichobothriów, brak ich na nadustku, ale jest para krótkich na wardze górnej; samce 2,2, samice 2,1 raza dłuższe od swej szerokości; samce długości 3 (2,9-3,3) mm, samice 3,5 (3,3-4) mm;

Szeregi eunomiczne w rodzaju Chartoscirta (za Wróblewski 1968):Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.