START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyla convergens

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Dictyla convergens:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; dwa pierwsze człony czułków jasnobrązowe lub żółte; nasada czułków ciemna, zabarwiona podobnie jak reszta głowy; wyrostki na głowie żółte; na głowie tylko wyrostki frontalne; głowa czarna, za oczami wyraźne żółte plamy; paranota wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; dysk przedplecza brązowy; półpokrywy o bocznych brzegach łagodnie zaokrąglonych; pole kostalne w części nasadowej i tylnej utworzone przez 2, a w części środkowej przez 1 rząd oczek; pole subkostalne utworzone przez 3-5 rzędów oczek; pole dyskoidalne w środkowej części utworzone przez 5-7 rzędów oczek; pole suturalne w najszerszej części złożone z 5-7 rzędów oczek; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 2,75-3,5 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.