START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Capsodes gothicus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Capsodes gothicus:
Obr±czka apikalna szeroka, prawie tak długa jak poduszeczki przedplecza; przedplecze niemal całkowicie czarne z jasnym, zwykle pomarańczowym wzorem w przedniobocznej czę¶ci przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.