START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807)


Deraeocoris punctulatus:
Ciało u samca długości 3,8-4,3 mm, u samicy 4,0-4,5 mm, ubarwienie bardzo zmienne, jasne, brązowe i ciemnobrązowe, czasami prawie czarne z jaśniejszymi partiami. Głowa ciemna, czułki ciemnobrązowe, czasami czarne, ssawka najczęściej ciemnobrązowa, dochodzi do tylnej pary bioder, tarczka najczęściej bardzo ciemna, prawie czarna z jasnym szczytem. Membrana jasna lub szara, komórki na membranie zazwyczaj brązowe łub jasne. Występuje w ciepłych biotopach, na ziemi, pomiędzy roślinami zielnymi, częsty w zbiorowiskach ruderalnych. Zimują owady dorosłe, a następna generacja imago pojawia się w lipcu. Znany z prawie całej Europy i Azji, zawleczony również do Kanady i na Alaskę.


Na podstawie:
Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.