START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Europiella artemisiae

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Z naszego kraju podawane są trzy gatunki, a obecność czwartego jest prawdopodobna. Trzy z nich są możliwe do rozróżnienia jedynie na podstawie budowy męskich aparatów kopulacyjnych (rys. 45-47).


Europiella artemisiae:
Głowa bardziej wydłużona, odległość między wewnętrznym brzegiem oka i zewnętrznym nadustka jest większa lub równa wysokości oka; nadustek nie spłaszczony, dobrze widoczny z bocznej strony, tylny brzeg ciemienia mniej więcej obły (rys. 24, za Gorczyca 2004); szerokość głowy stanowi 0,50-0,75 szerokości tylnego brzegu przedplecza, rzadko więcej ale wówczas II człon czułków wyraźnie dłuższy niż szerokość głowy; nadustek nigdy nie skierowany skośnie ku tyłowi ciała (rys. 25, za Gorczyca 2004); ciemię bez poprzecznych plamek czy znamion w kątach oczu; u samców drugi człon czułków bez guzka; półpokrywy nie są pokryte srebrzystymi, łuskowatymi, szerokimi włoskami; ubarwienie ciała zmienne; owłosienie górnej części ciała jasne lub żółtawe; ciało ciemnoszare z jaśniejszymi i ciemniejszymi plamami; uda ciemne, rzadko jasne, jeśli jasne wówczas włoski na goleniach osadzone na małych ciemnych plamkach; obrączka apikalna nieobecna; kłujka zawsze siegająca przynajmniej do przednich bioder; II człon tylnej stopy zwykle krótszy niż II, rzadko tak długi ale zawsze krótszy niż II i I łącznie; parempodia szczeciniaste, pulvilli zwykle małe, przylegające do pazurków na całej swej długości, rzadko wolne, jeśli wolne wówczas nie sięgające środka pazurka; gatunek związany z różnymi gatunkami z rodzaju Artemisia; krótszy wyrostek aparatu kopulacyjnego samca skierowany w bok, stosunkowo długi, wyraźnie odgięty na bok (rys. 45), najczęściej na Artemisia vulgaris i A. absinthium;


Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku oraz męskie aparaty kopulacyjne:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.