START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Mecomma ambulans (Fallén, 1807)


Mecomma ambulans:
Ciało błyszczące, pokryte delikatnymi, jasnymi włoskami, głowa czarna z mniej lub bardziej zaznaczonymi jaśniejszymi plamami przy wewnętrznych kątach oczu, stosunkowo krótka (patrząc z góry). Czułki samców prawie cylindryczne, wszystkie człony czarne lub ciemnobrązowe, pokryte gęstymi, odstającymi włoskami. Pierwszy i drugi człon czułków u samic czarny lub ciemnobrązowy, drugi człon nieco pogrubiały w części wierzchołkowej, trzeci człon bardzo cienki, w połowie jasny a następnie nieco przyciemniony, czwarty człon zwykle przyciemniony ale może też być jasny. Ryjek jasny, przyciemniony jedynie u nasady i w części apikalnej, sięga za środkową parę bioder. Przedplecze czarne, poduszeczki przedplecza słabo zaznaczone, szczególnie u samców. Tarczka i tarczka śródtułowia czarne, rzadko ciemnobrązowe. Samice zwykle brachypteryczne, pierwsza para skrzydeł w formie czarnych pokryw, zakrywa jedynie pierwsze segmenty odwłoka. U samic makropterycznych pierwsza para skrzydeł wykształcona w postaci typowych półpokryw, czarnych lub ciemnobrązowych, z wyraźnie jaśniejszym klinikiem. Membrana jasna, użyłkowanie wyraźne, najczęściej brązowawe. Półpokrywy samców (zawsze makropteryczne) jasne, prześwitujące, przyciemnione brązowo na międzykrywce, wierzchołku i obrzeżach klinika, nad bruzdą klinika i czasami wokół membrany. Membrana jasna, użyłkowanie brązowawe, wyraźne. Spodnia strona ciała ciemna u obu płci, odnóża jasnożółte jedynie ostatni człon stopy nieco przyciemniony. Pluskwiak związany troficznie z wieloma rodzajami roślin zielnych i traw, prawdopodobnie wyłącznie fitofagiczny. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja, imago spotykamy zazwyczaj od końca czerwca do końca sierpnia. Długość ciała samców 4,4-4,8 mm, długość ciała samic 2,4-3,5 mm.


Na podstawie:
Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6c): 75 ss.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.