START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phytocoris pini

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.


Phytocoris pini:
Tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; głowa, patrząc z boku, dłuższy niż wyższa; I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; III człon czułków czarny, ciemnobrązowy lub szarobrązowy, oprócz pierścienia u nasady, który jest jasny; II człon czułków o długości większej niż szerokość głowy; I człon czułków z jasnymi, nieregularnymi plamami, przynajmniej na wewnętrznej stronie (rys. 92 c-d); I człon czułków mniej niż 0,9 razy krótszy od szerokości przedplecza i znacznie krótszy niż głowa i przedplecze razem wzięte; I człon czułków 1,01 razy dłuższy (u samic 1,12 razy) niż szerokość głowy (rys. 92 h), II człon czułków co najmniej dwa razy dłuższy niż I; brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; czoło wypukłe, nie oddzielone od tylusa poprzez nagłe obniżenie (rys. 91 d); obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; boki przedplecza jednokolorowe, czasem czarne, lecz granice tych czarnych plam są słabo określone; ciało krótsze niż 4-krotność szerokości przedplecza; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; jasne pierścienie na goleniach węższe niż pierścienie brązowe; spicule de l'ampoule samca z 25 ząbkami (rys. 94 e); wielkość: samiec: 5,7-6,5 mm; samica: 5,6-6,6 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.